Kicks

Mae Kicks yn rhaglen allgymorth i bobl ifanc sy’n ceisio creu cymunedau mwy diogel, mwy cynhwysol a lleihau troseddu...

Mae sesiynau Kicks Prif Gynghrair Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd yn rhoi mynediad i bobl ifanc rhwng 14-19 oed i sesiynau pêl-droed am ddim mewn amgylchedd diogel.

Ymunwch â’n hyfforddwyr proffesiynol i gael gemau pêl-droed hwyliog mewn grwpiau llai, dan reolaeth, sy’n cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am sut bydd dychwelyd yn raddol i hyfforddiant pêl-droed yn edrych, ewch i wefan Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Cliciwch yma i weld Cwestiynau Cyffredin am Kicks neu dewiswch sesiwn yn eich ardal chi a chofrestru eich diddordeb i fod yn bresennol isod.

3G Awyr Agored Parc Trelái - Caerau: Dydd Llun 6-8pm

3G Awyr Agored Canolfan Hamdden y Dwyrain - Tredelerch
Dydd Mawrth: 6-8pm

Cromen Campws Canolog Caerdydd a’r Fro – Butetown (Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid: yn dechrau ar 13 Ionawr): Dydd Iau 5pm - 6pm

Merthyr Valleys Homes - Merthyr: Dydd Mercher 5:30-7:30pm

3G Canolfan Hamdden Heolddu – Bargoed: Dydd Mercher 5pm - 6pm

3G Gerddi’r Grange - Grangetown: Dydd Mercher 6-8pm

Canolfan Hamdden Colcot – Y Barri: Dydd Iau 6:30-8pm

Cromen Campws Canolog Coleg Caerdydd a’r Fro – Butetown: Dydd Iau 6pm - 7pm

Neuadd Chwaraeon Powerhouse Hub - Llanedeyrn: Dydd Iau 6-8pm

3G Awyr Agored Canolfan Chwaraeon Glyn Ebwy - Glyn Ebwy: Dydd Gwener 6-8pm

3G Awyr Agored Canolfan Hamdden Sobell - Aberdâr: Dydd Gwener 6-8pm

3G Canolfan Hamdden Pentwyn – Pentwyn: Dydd Gwener 6-8pm

Coleg Cymunedol y Dderwen – Pen-y-bont ar Ogwr: Dydd Gwener 7-9pm

3G Gerddi’r Grange - Grangetown: Dydd Gwener 6-8pm

Football for All:

Cardiff & Vale College Central Campus Dome – Butetown: Thursday 5pm-6pm (Ages 8-18)

Cardiff City House of Sport (Male Only) - Monday 10am – 11am (18+)

Cardiff City House of Sport (Female Only) - Monday 11am – 12pm (18+)

Click here for Kicks FAQs or select a session near you and register your interest to attend below.

Sign up today!

Kicks Expression of Interest

Participants Details and InformationParent/Guardian Details
Other DetailsConsent InformationRydym yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan