Premier League Inspires

Premier League Inspires is a secondary education and training programme that supports children and young people who are at risk of not achieving their full potential, as they move through the education system and early adulthood.

Why the project is needed?

Mae 26% o bobl ifanc nad ydynt yn llwyddo i gael TGAU yn gallu treulio 6-12 mis heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

How did we help?

Rydyn ni wedi teilwra cefnogaeth i ddatblygu sgiliau meddal, fel rheoli sefyllfaoedd anodd, gweithio fel tîm a gwytnwch.

What are the results?

Dywedodd 71% o’r cyfranogwyr wrthym eu bod yn deall sut i gael gafael ar gyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol.

Mae Premier League Inspires yn rhaglen addysg a hyfforddiant uwchradd sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o beidio â chyflawni eu llawn botensial, wrth iddynt symud drwy’r system addysg a byd oedolion ifanc.

Rydyn ni'n darparu:

  • Cymorth wedi’i deilwra i ddatblygu sgiliau meddal, fel rheoli sefyllfaoedd anodd, gweithio fel tîm a gwytnwch
  • Ymyriadau 1 i 1 i gefnogi presenoldeb a gwella problemau ymddygiad
  • Adnoddau addysgu digidol
  • Prosiectau gweithredu cymdeithasol
  • Cymorth i fyfyrwyr sy’n symud o’r Ysgol Gynradd i’r Ysgol Uwchradd

Drwy Ysbrydoli, ein nod yw:

  • Gwella iechyd corfforol ac iechyd meddwl.
  • Gwella agweddau at ddysgu a’i fwynhau
  • Gwella dealltwriaeth myfyrwyr o sut i gael gafael ar waith
  • Gwella presenoldeb
  • Gwella problemau ymddygiad

Cefnogi pobl ifanc i fynd yn ôl ar y trywydd iawn

Mae’r prosiect yn cael ei gyflwyno ar hyn o bryd yn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, Ysgol Uwchradd y Dwyrain (Caerdydd), Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Illtyd (Caerdydd) ac Ysgol Gyfun Treorci.

Oherwydd y galw uchel, mae llefydd cofrestru ar gyfer y prosiect yn gyfyngedig. Rydyn ni’n argymell eich bod yn cofrestru eich diddordeb heddiw er mwyn osgoi cael eich siomi.

Express your interest today!

Premier League Inspires: Expression of Interest

Individual Details

School InformationThe site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.