Premier League Inspires

Premier League Inspires is a secondary education and training programme that supports children and young people who are at risk of not achieving their full potential, as they move through the education system and early adulthood.

Why the project is needed?

Mae 26% o bobl ifanc nad ydynt yn llwyddo i gael TGAU yn gallu treulio 6-12 mis heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

How did we help?

Rydyn ni wedi teilwra cefnogaeth i ddatblygu sgiliau meddal, fel rheoli sefyllfaoedd anodd, gweithio fel tîm a gwytnwch.

What are the results?

Dywedodd 71% o’r cyfranogwyr wrthym eu bod yn deall sut i gael gafael ar gyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol.

Cefnogi pobl ifanc i fynd yn ôl ar y trywydd iawn

Mae Premier League Inspires yn rhaglen addysg a hyfforddiant uwchradd sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o beidio â chyflawni eu llawn botensial, wrth iddynt symud drwy’r system addysg a byd oedolion ifanc.

Rydyn ni'n darparu:

 • Cymorth wedi’i deilwra i ddatblygu sgiliau meddal, fel rheoli sefyllfaoedd anodd, gweithio fel tîm a gwytnwch
 • Ymyriadau 1 i 1 i gefnogi presenoldeb a gwella problemau ymddygiad
 • Adnoddau addysgu digidol
 • Prosiectau gweithredu cymdeithasol
 • Cymorth i fyfyrwyr sy’n symud o’r Ysgol Gynradd i’r Ysgol Uwchradd

Drwy Ysbrydoli, ein nod yw:

 • Gwella iechyd corfforol ac iechyd meddwl.
 • Gwella agweddau at ddysgu a’i fwynhau
 • Gwella dealltwriaeth myfyrwyr o sut i gael gafael ar waith
 • Gwella presenoldeb
 • Gwella problemau ymddygiad

head in the game

Head in the Game – Mentoring & Wellbeing

Duration: 12 Weeks

Cost: £1800

Year Group/s: 7-11

Project Aims:

 • Improved mental & physical well-being
 • Improved interpersonal relationships
 • Feel inspired & engaged
 • Demonstrate more positive behaviors
 • More positive attitudes towards others.

What’s Included?

Here is an overview of the 12-week "Head in the Game" offer that will be delivered throughout the project:

 • Introduction
 • Healthy Relationships
 • Recognising Emotions
 • Dream Big
 • Communication Skills
 • Mental Health Top Tips
 • Communication Skills part two
 • Managing Emotions
 • Healthy Relationships part two
 • Dream Big part two
 • My Action Plan
 • Celebration Event

new club, new school

New Club, New school - Y6 School Transition

Duration: 6 Weeks

Cost: £900

Year Group/s: 7

Project Aims:

 • Building confidence and resilience
 • Improve social and emotional wellbeing
 • Create opportunities to engage with cluster schools
 • Support with transition to secondary school
 • Improve pupils' confidence and self-esteem
 • Collaboration with school staff to support transition

What’s Included?

Here is an overview of the 6-week "New club, new school" offer that will be delivered throughout the project:

 • Week 1: My New teammates
 • Week 2: Star qualities
 • Week 3: Feelings & emotions now
 • Week 4: New Changes
 • Week 5: my new club (school)
 • Week 6: my Y7 action plan action plan

everyone's Game

Everyone’s Game - ALN Provision

Duration: 6 Weeks

Cost: £900

Year Group/s: 7-11

Project Aims:

 • Increase pupils' participation in sport
 • Improve pupils’ physical & mental well-being
 • Improve pupils’ attitudes to learning
 • Improve pupils' confidence and self-esteem
 • Positive role models

What’s Included?

Below you can see the aspects of our ‘Everyone’s Game’ offer that are available for you to choose from. These options will form a bespoke timetable that works best for your school and pupils’ needs.

 • P.E. Lessons
 • Targeted Interventions (Numeracy, Literacy, PSHE)
 • Social Action Projects
 • Access to Sensory Room

enrichment actvities

Enrichment Activities

As a partner school, you’ll have access to the following:

 • Player Visits
 • Cardiff City Stadium Tours
 • Termly Digital Competitions
 • Afterschool Clubs
 • Cardiff City FC Matchday Tickets
 • Celebrating Success Events
 • Educational Workshops
 • Inclusive Football Festivals
 • Cluster and Regional Football Competitions
 • Teachers CPD Workshops

Find more information about each programme using our readable version below!

Due to demand, there are limited spaces available to sign up for each programme using ‘Express your interest’ form below. We therefore encourage you to express an interest at your earliest convenience to avoid disappointment.

Please contact our Secondary Education coordinator at Ross.Branson@cardiffcityfc.org.uk if you require any further information.

Express your interest today!

Premier League Inspires: Expression of Interest

Individual Details

School InformationRydym yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan