Ein cenhadaeth

Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yw elusen swyddogol y clwb. Ein nod yn y pen draw yw gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd yn ne Cymru i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a’u helpu i gyflawni eu llawn botensial.

Defnyddio apêl unigryw Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i newid bywydau yn ne Cymru. Rydyn ni’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac yn goresgyn rhwystrau drwy helpu pobl i fyw bywydau iachach a mwy egnïol, gwella addysg a chyfleoedd cyflogaeth, a lleihau troseddu ac aildroseddu.

Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan