Ein cenhadaeth

Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yw elusen swyddogol y clwb. Ein nod yn y pen draw yw gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd yn ne Cymru i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a’u helpu i gyflawni eu llawn botensial.

Defnyddio apêl unigryw Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i newid bywydau yn ne Cymru. Rydyn ni’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac yn goresgyn rhwystrau drwy helpu pobl i fyw bywydau iachach a mwy egnïol, gwella addysg a chyfleoedd cyflogaeth, a lleihau troseddu ac aildroseddu.

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.