Gradd Sylfaen

Mae’r Radd Sylfaen yn rhoi cyfle i ddysgwyr astudio cwrs dwy flynedd ar y cyd â Phrifysgol De Cymru...

Why the project is needed?

Mae ychydig o dan un rhan o bump o fyfyrwyr (18%) nad ydynt yn bwriadu mynd i brifysgol neu goleg yn yr hydref yn teimlo nad oes ganddynt lawer o opsiynau ar gyfer y flwyddyn nesaf

How did we help?

Rydyn ni wedi mabwysiadu model dysgu cyfunol, sy’n cynnwys dysgu wyneb yn wyneb a dysgu ar-lein

What are the results?

Symudodd 81% o ddysgwyr ymlaen i addysg bellach neu gyflogaeth

Mae’r Radd Sylfaen mewn Hyfforddi a Datblygu Pêl-droed Cymunedol yn cynnig amrywiaeth o lwybrau gyrfa cyffrous yn y diwydiant pêl-droed.

Rydyn ni'n gweithio’n agos gyda’n partneriaid, Prifysgol De Cymru i sicrhau eich bod yn cael y profiad dysgu gorau un.

Mae pob darlith, seminar a thiwtorial yn cael eu cyflwyno drwy’r platfform dysgu ar-lein, mewn amgylchedd cefnogol.

Mae ystafelloedd dosbarth llai yn caniatáu ar gyfer dulliau dysgu mwy personol. Mae ein tiwtoriaid yn gallu rhoi llawer iawn o gefnogaeth i bob myfyriwr.

Ochr yn ochr ag elfen academaidd y cwrs, bydd myfyrwyr yn cwblhau hyd at 200 awr o hyfforddiant gwirfoddol yn y gymuned, gan weithio gyda Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd a staff Academi Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd.

Mae’r cwrs hwn yn caniatáu i chi astudio am drydedd flwyddyn i ennill cymhwyster llawn lefel Baglor.

Crynodeb o’r Cwrs

Cymhwyster Academaidd

Gradd Sylfaen mewn Hyfforddi a Datblygu Pêl-droed Cymunedol

Cynnwys

  • Dyfarniad Lefel 1 a 2 Cymdeithas Bêl-droed Cymru mewn Hyfforddi Pêl-droed
  • Datblygu pêl-droed cymunedol
  • Egwyddorion hyfforddi
  • Dysgu agweddau ar hyfforddi plant a phobl ifanc, hyfforddiant pêl-droed, datblygu pêl-droed, cynhwysiant cymdeithasol a sgiliau rheoli chwaraeon

Gofynion Mynediad

  • O leiaf 160 o bwyntiau UCAS
  • Archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)
  • Tair gradd A*-C ar lefel TGAU, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg

Caiff lleoedd eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin.

Dyddiad Dechrau

Medi 2022

Costau

Mae’r cwrs yn costio £8,000 i fyfyrwyr am bob blwyddyn academaidd; fodd bynnag, mae cyllid myfyrwyr yn talu am y gost hon.

Express your interest today!

Future Pathways Registration Form

Participant Details and InformationParent/Guardian Details
Other Details

Consent Information


Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan