Gradd Sylfaen

Mae’r Radd Sylfaen yn rhoi cyfle i ddysgwyr astudio cwrs dwy flynedd ar y cyd â Phrifysgol De Cymru...

Why the project is needed?

Mae ychydig o dan un rhan o bump o fyfyrwyr (18%) nad ydynt yn bwriadu mynd i brifysgol neu goleg yn yr hydref yn teimlo nad oes ganddynt lawer o opsiynau ar gyfer y flwyddyn nesaf

How did we help?

Rydyn ni wedi mabwysiadu model dysgu cyfunol, sy’n cynnwys dysgu wyneb yn wyneb a dysgu ar-lein

What are the results?

Symudodd 81% o ddysgwyr ymlaen i addysg bellach neu gyflogaeth

Mae’r Radd Sylfaen mewn Hyfforddi a Datblygu Pêl-droed Cymunedol yn cynnig amrywiaeth o lwybrau gyrfa cyffrous yn y diwydiant pêl-droed.

Rydyn ni'n gweithio’n agos gyda’n partneriaid, Prifysgol De Cymru i sicrhau eich bod yn cael y profiad dysgu gorau un.

Mae pob darlith, seminar a thiwtorial yn cael eu cyflwyno drwy’r platfform dysgu ar-lein, mewn amgylchedd cefnogol.

Mae ystafelloedd dosbarth llai yn caniatáu ar gyfer dulliau dysgu mwy personol. Mae ein tiwtoriaid yn gallu rhoi llawer iawn o gefnogaeth i bob myfyriwr.

Ochr yn ochr ag elfen academaidd y cwrs, bydd myfyrwyr yn cwblhau hyd at 200 awr o hyfforddiant gwirfoddol yn y gymuned, gan weithio gyda Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd a staff Academi Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd.

Mae’r cwrs hwn yn caniatáu i chi astudio am drydedd flwyddyn i ennill cymhwyster llawn lefel Baglor.

Crynodeb o’r Cwrs

Cymhwyster Academaidd

Gradd Sylfaen mewn Hyfforddi a Datblygu Pêl-droed Cymunedol

Cynnwys

  • Dyfarniad Lefel 1 a 2 Cymdeithas Bêl-droed Cymru mewn Hyfforddi Pêl-droed
  • Datblygu pêl-droed cymunedol
  • Egwyddorion hyfforddi
  • Dysgu agweddau ar hyfforddi plant a phobl ifanc, hyfforddiant pêl-droed, datblygu pêl-droed, cynhwysiant cymdeithasol a sgiliau rheoli chwaraeon

Gofynion Mynediad

  • O leiaf 160 o bwyntiau UCAS
  • Archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)
  • Tair gradd A*-C ar lefel TGAU, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg

Caiff lleoedd eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin.

Dyddiad Dechrau

Medi 2022

Costau

Mae’r cwrs yn costio £8,000 i fyfyrwyr am bob blwyddyn academaidd; fodd bynnag, mae cyllid myfyrwyr yn talu am y gost hon.

Express your interest today!

Future Pathways Registration Form

Participant Details and InformationParent/Guardian Details
Other Details

Consent Information


The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.