BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon

Mae ein cwrs Lefel 2 yn rhoi cyfle i ddysgwyr gwblhau Diploma BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon...

Why the project is needed?

Roedd 98.5% wedi pasio rhwng graddau A* i G, gostyngiad bach ar ffigur y llynedd o 99.6%

How did we help?

Rydyn ni wedi mabwysiadu model dysgu cyfunol, sy’n cynnwys dysgu wyneb yn wyneb a dysgu ar-lein

What are the results?

100% o ddysgwyr ar y cwrs wedi symud ymlaen i addysg bellach a chyflogaeth

Strwythur y cwrs BTEC Lefel 2 yw’r cydbwysedd perffaith rhwng dysgu yn yr ystafell ddosbarth a gweithgareddau ymarferol.

Rydyn ni’n falch o allu cynnig awyrgylch hamddenol i’n myfyrwyr ddysgu a’r cyfle i drosglwyddo’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu yn yr ystafell ddosbarth drwy sesiynau hyfforddi ymarferol wedi’u strwythuro.

Bydd myfyrwyr yn gweithio i gwblhau Diploma BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon, sy’n gymhwyster academaidd cyfwerth â 4 TGAU. Rydyn ni'n darparu cyfleoedd cynnydd gwych i’r dysgwyr hynny sy'n awyddus i astudio BTEC Lefel 3, yn ogystal â darparu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth neu brentisiaethau.

Bydd myfyrwyr yn cael yr wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer dealltwriaeth sylweddol o egwyddorion chwaraeon. Mae modiwlau’r wers yn cynnwys anatomeg, ffisioleg, seicoleg chwaraeon, hyfforddiant chwaraeon ac ymchwil chwaraeon.

Futsal

Un o agweddau mwyaf unigryw rhaglen Llwybrau’r Dyfodol yw bod amser ein myfyriwr yn cael ei rannu rhwng theori a dysgu ymarferol.

Mae Futsal yn gêm bêl-droed gyffrous a phrysur i grwpiau llai, ac mae’r gêm yn rhoi pwyslais mawr ar sgiliau technegol a gallu mewn sefyllfaoedd pwysau uchel.

Mae gennym dri maes chwarae Futsal modern lle mae ein myfyrwyr yn cynrychioli Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yng Nghynghrair Cymdeithas y Colegau Futsal, gan chwarae gwrthwynebwyr o’r Uwch Gynghrair a Chynghrair Pêl-droed Lloegr bob wythnos.

Mae timau dynion a merched wedi cael blas ar lwyddiant yn ddiweddar, gan ennill Teitl Rhanbarth y De Orllewin, a’r Girls Futsal Shield.

Hyd: Blwyddyn

Dull astudio: Amser llawn

Cymhwyster: BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon

Cwestiynau Cyffredin ynghylch BTEC Lefel 2

Darparu cyfleoedd addysg a chyflogaeth i bobl ifanc

Caiff lleoedd eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin.

Dillad Hyfforddi Rhaglenni

Yn rhan o’r broses gofrestru ar gyfer y cwrs hwn, byddwch yn cael y cyfle i ddod yn nes at y clwb a theimlo’n rhan ohono. Rydyn ni’n gweld bod dillad hyfforddi yn rhan enfawr o hyn o ran rhoi darlun gweledol o’ch cysylltiad â Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd.

Express your interest today!

Future Pathways Registration Form

Participant Details and InformationParent/Guardian Details
Other Details

Consent Information


The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.