Clwb 1927

The 1927 Club provides a social hub at Cardiff City Stadium for individuals living with dementia in Cardiff & Vale of Glamorgan...

Mae Clwb 1927 yn darparu canolfan gymdeithasol yn Stadiwm Dinas Caerdydd i unigolion sy’n byw gyda dementia yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Mae Clwb 1927, sy’n cwrdd bob pythefnos rhwng 10am a 12pm yn ystafell y Gymdeithas Cefnogwyr Anabl ar Lefel 3 yn Stadiwm Dinas Caerdydd, yn gyfle i bobl â dementia hel atgofion am eu hangerdd dros Ddinas Caerdydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau gydag eraill sydd wedi cael diagnosis tebyg.

Gan weithio gyda Chymdeithas Alzheimer’s Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Sporting Memories, mae Clwb 1927 yn darparu canolfan gymdeithasol yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar gyfer unigolion sy’n byw gyda dementia yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost i chris.foot@cardiffcityfc.org.uk

Cofrestrwch eich diddordeb isod!

The 1927 Club: Expression of Interest

Participants Details and Information
Consent InformationRydym yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan