Clwb 1927

The 1927 Club provides a social hub at Cardiff City Stadium for individuals living with dementia in Cardiff & Vale of Glamorgan...

Mae Clwb 1927 yn darparu canolfan gymdeithasol yn Stadiwm Dinas Caerdydd i unigolion sy’n byw gyda dementia yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Mae Clwb 1927, sy’n cwrdd bob pythefnos rhwng 10am a 12pm yn ystafell y Gymdeithas Cefnogwyr Anabl ar Lefel 3 yn Stadiwm Dinas Caerdydd, yn gyfle i bobl â dementia hel atgofion am eu hangerdd dros Ddinas Caerdydd a chymryd rhan mewn gweithgareddau gydag eraill sydd wedi cael diagnosis tebyg.

Gan weithio gyda Chymdeithas Alzheimer’s Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Sporting Memories, mae Clwb 1927 yn darparu canolfan gymdeithasol yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar gyfer unigolion sy’n byw gyda dementia yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost i chris.foot@cardiffcityfc.org.uk

Cofrestrwch eich diddordeb isod!

The 1927 Club: Expression of Interest

Participants Details and Information
Consent InformationThe site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.