Swyddi gwag

Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yw elusen swyddogol y clwb. Ein nod yn y pen draw yw gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd yn ne Cymru i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a’u helpu i gyflawni eu llawn botensial.

Pennaeth Addysg a Hyfforddiant

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Cytundeb: 37.5 awr yr wythnos

Cyflog: £38,588 - £51,818

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 22 Ebrill 12:00

Pwrpas y rôl yw arwain ein rhaglenni addysg a hyfforddiant. Byddwch yn gyfrifol am ddatblygiad, twf, effaith a chynaliadwyedd cyfres o raglenni addysg a hyfforddiant sy'n ymgysylltu â phobl yn ein cymunedau ac yn y pen draw yn newid bywydau ac yn trawsnewid cymunedau.

Cliciwch ar y ddolen hon i weld y Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd a'r Ffurflen Gais

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.