Swyddi gwag

Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yw elusen swyddogol y clwb. Ein nod yn y pen draw yw gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd yn ne Cymru i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a’u helpu i gyflawni eu llawn botensial.

Head of Income Generation and External Affairs

The deadline for applications is 5pm on Friday 28th January.

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.