Swyddi gwag

Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yw elusen swyddogol y clwb. Ein nod yn y pen draw yw gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd yn ne Cymru i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a’u helpu i gyflawni eu llawn botensial.

Head of Fundraising & External Engagement: Salary £ 38,588.00 - 51,818.00

The purpose of the role is to provide leadership of fundraising, partnership development, marketing and communications functions to drive the growth of the charity’s income.

Apply here!

Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan