Pêl-droed dan Gerdded

Walking football is a variation of regular Association Football and is aimed at the over 50’s age group. There are also many clubs (including ourselves) that now cater for the over 60’s age group.

Mae pêl-droed dan gerdded yn amrywiad ar bêl-droed rheolaidd Cymdeithas ac mae wedi'i anelu at y grŵp oedran dros 50 oed. Ceir hefyd lawer o glybiau (gan gynnwys ni ein hunain) sydd bellach yn darparu ar gyfer y grŵp oedran dros 60 oed.

Mae Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd yn cynnal sesiynau Pêl-droed dan Gerdded yn Nhŷ Chwaraeon Caerdydd (CF11 8AW) bob dydd Iau rhwng 1:30pm a 3pm am £5 y sesiwn a fydd yn cael ei gymryd ar y diwrnod.

Mae pêl-droed dan gerdded yn amrywiad ar bêl-droed rheolaidd Cymdeithas ac mae wedi'i anelu at y grŵp oedran dros 50 oed. Ceir hefyd lawer o glybiau (gan gynnwys ni ein hunain) sydd bellach yn darparu ar gyfer y grŵp oedran dros 60 oed. Mae’r sesiynau Elusen Bluebirds yn agored i bobl o bob rhyw a chefndir dros 45 oed.

Mae gan y gamp reolau penodol iawn sy’n gwahardd rhedeg ac sy’n caniatáu un ai dim cyswllt neu ddim ond ychydig iawn o gyswllt corfforol rhwng chwaraewyr. Mae cyfyngiadau uchder dros y pen a chiciau rhydd anuniongyrchol yn sicrhau bod y gamp yn cael ei chwarae’n ddiogel gan roi ystyriaeth lawn i oedran y cyfranogwyr.

Mae Pêl-droed dan Gerdded yn galluogi pobl sydd wedi bod wrth eu bodd â’r gamp drwy gydol eu hoes i fynd yn ôl i chwarae unwaith eto’n ddiogel a hefyd yn cyflwyno’r gêm i bobl nad ydynt efallai wedi ystyried chwarae o’r blaen.

Pecyn Croeso

Datganiad Cyfranogwr

Express your interest today!

Walking Football: Expression of Interest

Participants Details and InformationConsent InformationRydym yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan