Adroddiad Effaith

Rydyn ni’n falch bod ein clwb yn newid bywydau, na fyddai’n bosibl heb gefnogaeth ein darparwyr cyllid, ein cefnogwyr a’n partneriaid cyflenwi.

Croeso i Adroddiad Effaith 2022/23 Sefydliad Cymuned Pêl-droed Dinas Caerdydd.

Rydyn ni’n falch bod ein clwb yn newid bywydau, na fyddai’n bosibl heb gefnogaeth ein darparwyr cyllid, ein cefnogwyr a’n partneriaid cyflenwi.

Tarwch olwg ar sut rydyn ni wedi cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd ledled de Cymru i gyflawni eu potensial yn llawn dros y 12 mis diwethaf.

Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan