Adroddiad Effaith

Rydyn ni’n falch bod ein clwb yn newid bywydau, na fyddai’n bosibl heb gefnogaeth ein darparwyr cyllid, ein cefnogwyr a’n partneriaid cyflenwi.

Croeso i Adroddiad Effaith 2021/22 Sefydliad Cymuned Pêl-droed Dinas Caerdydd.

Rydyn ni’n falch bod ein clwb yn newid bywydau, na fyddai’n bosibl heb gefnogaeth ein darparwyr cyllid, ein cefnogwyr a’n partneriaid cyflenwi.

Tarwch olwg ar sut rydyn ni wedi cefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd ledled de Cymru i gyflawni eu potensial yn llawn dros y 12 mis diwethaf.

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.