Gweithio mewn partneriaeth â ni

Partneriaethau Corfforaethol

Mae ein partneriaid yn gwerthfawrogi ein bod yn cyrraedd bob cwr o dde Cymru, ein rhwydweithiau a’n brand dibynadwy. Byddwn yn gweithio gyda chi i greu partneriaeth unigryw sy’n diwallu anghenion eich busnes, ar yr un pryd â chefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd yn ne Cymru i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn partneriaeth Elusen y Flwyddyn, datblygu eich brand drwy ein cyfleoedd noddi, neu os ydych yn chwilio am ffyrdd arloesol o ymgysylltu â’ch gweithwyr, gallwn eich cefnogi i ddangos eich ymrwymiad i’r gymuned leol.

Pam bod yn bartner i ni?

  • Byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau eich bod yn cael yr effaith gymdeithasol sydd ei hangen arnoch ac yn cyflawni eich amcanion CSR.
  • Mae gennym fynediad at gynulleidfa eang ar draws nifer o sianeli cyfathrebu sy’n barod i hyrwyddo ein partneriaethau.
  • Gallwn gynnig nawdd ar amrywiaeth eang o’n prosiectau, gan roi cyfleoedd brandio pwerus i’ch busnes sy’n cyd-fynd â’ch gwerthoedd.
  • Mae gennym enw da am ffurfio partneriaethau corfforaethol llwyddiannus mewn ystod eang o sectorau.
  • Gallwn eich cefnogi gyda gweithgareddau ymgysylltu ystyrlon â gweithwyr a fydd yn dod â nhw’n nes at y busnes a’u cymuned leol.

Cysylltwch â ni yn awr i gael rhagor o wybodaeth drwy fundraising@cardiffcityfc.org.uk neu 029 2023 1212.

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.