Llwybrau Cadarnhaol

Mae Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi ymuno ag Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog i greu’r prosiect Llwybrau Cadarnhaol...

Mae Llwybrau Cadarnhaol yn brosiect ynysu cymdeithasol sy’n cefnogi Cyn-filwyr y Lluoedd Arfog sy’n wynebu risg uchel o arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd.

Mae’r prosiect yn defnyddio pŵer Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i gysylltu a chefnogi cyn-filwyr, gyda’r nod o leihau ynysigrwydd cymdeithasol, unigrwydd a gwella lles corfforol a meddyliol.

Mae gan Gymru un o’r cyfrannau mwyaf o gyn-filwyr yn y DU, gyda 7% o’r holl gyn-filwyr yn byw yma ar hyn o bryd. Mae gan Gaerdydd a Bro Morgannwg boblogaeth o gyn-filwyr o tua 27,320 ac mae 8% yn dioddef o broblemau iechyd meddwl gan gynnwys iselder a gorbryder.

Mae sesiynau wyneb yn wyneb ac ar-lein wythnosol yn darparu strwythur a chymorth i bobl ddod ynghyd, cysylltu a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy’n gwella lles corfforol a meddyliol.

Supporting ex-armed forces personnel who may be lonely and socially isolated

Mae cyn-filwyr yn gallu cysylltu ar-lein ac adeiladu ar berthnasoedd presennol neu greu perthnasoedd newydd wrth gael gafael ar y canlynol:

  • Cyngor ar sut i gadw’n heini yn ystod cyfyngiadau symud
  • Sesiynau ymwybyddiaeth o iechyd meddwl
  • Cymorth i ysgrifennu CV
  • Teithiau diwrnod a digwyddiadau wedi’u trefnu bob 4-6 wythnos

Ymunwch â Chanolfan Cyn-filwyr Dinas Caerdydd yn un o’n dau leoliad:

  • · Stadiwm Dinas Caerdydd: Bob dydd Mercher (10:30am - 12:30pm)
  • · Canolfan Gymunedol Bracla: Bob dydd Llun (12:30pm - -2:30pm)

Express your interest today!

Positive Pathways: Expression of Interest

Participants Details and Information

Consent InformationThe site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.