Llwybrau Cadarnhaol

Mae Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi ymuno ag Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog i greu’r prosiect Llwybrau Cadarnhaol...

Mae Llwybrau Cadarnhaol yn brosiect ynysu cymdeithasol sy’n cefnogi Cyn-filwyr y Lluoedd Arfog sy’n wynebu risg uchel o arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd.

Mae’r prosiect yn defnyddio pŵer Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i gysylltu a chefnogi cyn-filwyr, gyda’r nod o leihau ynysigrwydd cymdeithasol, unigrwydd a gwella lles corfforol a meddyliol.

Mae gan Gymru un o’r cyfrannau mwyaf o gyn-filwyr yn y DU, gyda 7% o’r holl gyn-filwyr yn byw yma ar hyn o bryd. Mae gan Gaerdydd a Bro Morgannwg boblogaeth o gyn-filwyr o tua 27,320 ac mae 8% yn dioddef o broblemau iechyd meddwl gan gynnwys iselder a gorbryder.

Mae sesiynau wyneb yn wyneb ac ar-lein wythnosol yn darparu strwythur a chymorth i bobl ddod ynghyd, cysylltu a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy’n gwella lles corfforol a meddyliol.

Supporting ex-armed forces personnel who may be lonely and socially isolated

Mae cyn-filwyr yn gallu cysylltu ar-lein ac adeiladu ar berthnasoedd presennol neu greu perthnasoedd newydd wrth gael gafael ar y canlynol:

  • Cyngor ar sut i gadw’n heini yn ystod cyfyngiadau symud
  • Sesiynau ymwybyddiaeth o iechyd meddwl
  • Cymorth i ysgrifennu CV
  • Teithiau diwrnod a digwyddiadau wedi’u trefnu bob 4-6 wythnos

Ymunwch â Chanolfan Cyn-filwyr Dinas Caerdydd yn un o’n dau leoliad:

  • · Stadiwm Dinas Caerdydd: Bob dydd Mercher (10:30am - 12:30pm)
  • · Canolfan Gymunedol Bracla: Bob dydd Llun (12:30pm - -2:30pm)

EFL Trust - Stronger Communities Veterans Football Tournament

In partnership with the Royal British Legion (RBL), there is an opportunity for teams of Veterans / Ex-Service personnel to represent Cardiff City in an EFL Trust led football tournament to be held at the RBL’s Battle Back Centre in Lilleshall.

This event is being funded by the Royal British Legion Recovery Services Team and will launch a collaborative partnership between the EFL Trust and the RBL to explore wider work with the armed forces community.

Overview of the Tournament

Saturday 17 and Sunday 18 August 2024

Lilleshall, Battle Back Centre

7 a-side football competition (max squad of 10 people) mixed teams are allowed.

What’s included

This will be an overnight stay at the centre with accommodation, food and football activity included. There will also be some evening activity on the Saturday night.

Cardiff City FC Community Foundation will provide - transport to and from Lilleshall, staff member / football coach & a playing kit

Complete the form below to register your interest!

Express your interest today!

Positive Pathways: Expression of Interest

Participants Details and Information

Consent InformationRydym yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan