Ni yw eich Sefydliad

Rydyn ni'n defnyddio apêl Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i gefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd ledled de Cymru i gyflawni eu potensial yn llawn. #Clwbsy'nNewidBywydau

Newyddion Diweddaraf

Ein cenhadaeth

Defnyddio apêl unigryw Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i newid bywydau yn ne Cymru. Rydyn ni’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac yn goresgyn rhwystrau drwy helpu pobl i fyw bywydau iachach a mwy egnïol, gwella addysg a chyfleoedd cyflogaeth, a lleihau troseddu ac aildroseddu.

Newyddion Diweddaraf

Undeb drwy Gymuned

Addysg Grymuso

Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb gyda’n gilydd

O’r palmant i’r cae

Byw yn iachach

Llwybr i ddyfodol mwy disglair

Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan