Ni yw eich Sefydliad

Rydyn ni'n defnyddio apêl Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i gefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd ledled de Cymru i gyflawni eu potensial yn llawn. #Clwbsy'nNewidBywydau

Newyddion Diweddaraf

Ein cenhadaeth

Defnyddio apêl unigryw Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd i newid bywydau yn ne Cymru. Rydyn ni’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb ac yn goresgyn rhwystrau drwy helpu pobl i fyw bywydau iachach a mwy egnïol, gwella addysg a chyfleoedd cyflogaeth, a lleihau troseddu ac aildroseddu.

Newyddion Diweddaraf

Undeb drwy Gymuned

Addysg Grymuso

Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb gyda’n gilydd

O’r palmant i’r cae

Byw yn iachach

Llwybr i ddyfodol mwy disglair

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.