Symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd

Mae’r Prosiect Pontio yn helpu plant i drosglwyddo o addysg gynradd i addysg uwchradd...

Mae Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi estyn allan ac wedi creu agwedd unigryw ar ein cynnig Sêr Cynradd, sef y Prosiect Trawsnewid. Nod y rhaglen yw lleihau pryder ynghylch y newid sy’n gysylltiedig â throsglwyddo i’r ysgol uwchradd.

Rydyn ni'n ceisio datblygu neu gynnal cymhelliant ac agweddau cadarnhaol disgyblion yn ystod cyfnod sylweddol ym mywydau pobl ifanc, rhoi iddynt y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i fod yn hyderus ac yn gymwys i fanteisio’n llawn ar gyfleoedd ar ôl y cyfnod pontio, datblygu’r dulliau a’r sgiliau i ddelio â heriau emosiynol y cyfnod pontio a chynyddu’r gweithgarwch corfforol a wnânt bob wythnos.

Cefnogi trosglwyddiad esmwyth o addysg gynradd i addysg uwchradd

Mae’r Bluebirds Charity yn darparu sesiynau i ysgolion cynradd a dargedir am chwe mis cyn i’r plant symud i’r ysgol uwchradd, yn ystod gwyliau’r haf yn yr ysgol, ac am dri mis cyntaf eu cyfnod yn yr ysgol uwchradd.

Cynhelir y sesiynau hyn am un prynhawn ym mhob ysgol gynradd, ac yna sesiwn allgyrsiol a phrosiect yn y gymuned yn dilyn y diwrnod ysgol.

Ar ôl symud i’r ysgol uwchradd, bydd aelod o staff y Sefydliad yn gweithio gyda’r bobl ifanc yn eu hysgol uwchradd am ddau ddiwrnod yr wythnos.

Mae’r diwrnodau’n dilyn trefn debyg i’r chwe mis blaenorol yn yr ysgol gynradd, gyda’r aelod o staff yn ymgysylltu â’r plant yn y prynhawn ar ôl cinio, ac yna gweithgaredd allgyrsiol a phrosiect yn y gymuned. Y grwpiau targed yw rhwng 10-15 o bobl ifanc ym mhob ysgol gynradd.

Express your interest today!

Premier League Primary Stars: Expression of Interest

School Information


Contact Information
Other Information
Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan