Symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd

Mae’r Prosiect Pontio yn helpu plant i drosglwyddo o addysg gynradd i addysg uwchradd...

Mae Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi estyn allan ac wedi creu agwedd unigryw ar ein cynnig Sêr Cynradd, sef y Prosiect Trawsnewid. Nod y rhaglen yw lleihau pryder ynghylch y newid sy’n gysylltiedig â throsglwyddo i’r ysgol uwchradd.

Rydyn ni'n ceisio datblygu neu gynnal cymhelliant ac agweddau cadarnhaol disgyblion yn ystod cyfnod sylweddol ym mywydau pobl ifanc, rhoi iddynt y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i fod yn hyderus ac yn gymwys i fanteisio’n llawn ar gyfleoedd ar ôl y cyfnod pontio, datblygu’r dulliau a’r sgiliau i ddelio â heriau emosiynol y cyfnod pontio a chynyddu’r gweithgarwch corfforol a wnânt bob wythnos.

Cefnogi trosglwyddiad esmwyth o addysg gynradd i addysg uwchradd

Mae’r Bluebirds Charity yn darparu sesiynau i ysgolion cynradd a dargedir am chwe mis cyn i’r plant symud i’r ysgol uwchradd, yn ystod gwyliau’r haf yn yr ysgol, ac am dri mis cyntaf eu cyfnod yn yr ysgol uwchradd.

Cynhelir y sesiynau hyn am un prynhawn ym mhob ysgol gynradd, ac yna sesiwn allgyrsiol a phrosiect yn y gymuned yn dilyn y diwrnod ysgol.

Ar ôl symud i’r ysgol uwchradd, bydd aelod o staff y Sefydliad yn gweithio gyda’r bobl ifanc yn eu hysgol uwchradd am ddau ddiwrnod yr wythnos.

Mae’r diwrnodau’n dilyn trefn debyg i’r chwe mis blaenorol yn yr ysgol gynradd, gyda’r aelod o staff yn ymgysylltu â’r plant yn y prynhawn ar ôl cinio, ac yna gweithgaredd allgyrsiol a phrosiect yn y gymuned. Y grwpiau targed yw rhwng 10-15 o bobl ifanc ym mhob ysgol gynradd.

Express your interest today!

Premier League Primary Stars: Expression of Interest

School Information


Contact Information
Other Information
The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.