Hyfforddeiaeth

Mae’r rhaglen Hyfforddeiaethau yn cynnig cyfle i ddysgwyr ddarganfod beth maen nhw'n gallu ei wneud heb y pwysau i ennill cymwysterau...

Why the project is needed?

Ym mis Ebrill 2020, mae’r gyfradd diweithdra ymysg pobl ifanc yng Nghymru yn 10.8%

How did we help?

Fe wnaethom ddarparu 1538 o wersi i bobl ifanc ar ein prosiect Hyfforddeiaeth

What are the results?

Aeth dros 30 o ddysgwyr ymlaen i’n rhaglen Lefel 1

Strwythur y cwrs Ymgysylltu â Hyfforddeiaethau yw’r cydbwysedd perffaith rhwng dysgu yn yr ystafell ddosbarth a gweithgareddau ymarferol.

Mae ein cwrs Ymgysylltu â Hyfforddeiaethau yn rhoi’r cyngor, y technegau a’r profiad i bobl ifanc ddod yn barod am waith neu symud ymlaen i addysg bellach.

Rydyn ni'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau meddal mewn amgylchedd hyblyg i helpu i ddatgloi potensial pob myfyriwr a pheidio â rhoi unrhyw bwysau ar ennill cymwysterau.

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda phob unigolyn ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer lleoliadau seiliedig ar waith yn y diwydiant chwaraeon a hamdden egnïol.

Ar ôl cwblhau cwrs ymgysylltu â hyfforddeiaeth, gall myfyrwyr symud ymlaen i'r cwrs Hyfforddeiaeth Lefel 1.

Wrth gymryd rhan yn y cwrs, bydd myfyrwyr yn cael £30 yr wythnos yn ogystal ag unrhyw gostau teithio.

CAERDYDD - HOUSE O SPORT CLWB PÊL-DROED DINAS CAERDYDD (CF11 8AW)

Hyd: 12 - 26 wythnos (Cofrestru gydol y flwyddyn)

Dull astudio: 3 diwrnod yr wythnos (Llun, Maw, Mer)

Gofynion Mynediad: Dim

Cymhwyster: Sgiliau Hanfodol – Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu – Cymhwyso Rhif Cymorth Cyntaf

Sut mae ymuno? Gwneir y cyfeiriadau drwy Gyrfa Cymru neu llenwch y ffurflen isod

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Ymgysylltu â Hyfforddeiaethau

Express your interest today!

Future Pathways Registration Form

Participant Details and InformationParent/Guardian Details
Other Details

Consent Information


The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.