Hyfforddeiaeth

Mae’r rhaglen Hyfforddeiaethau yn cynnig cyfle i ddysgwyr ddarganfod beth maen nhw'n gallu ei wneud heb y pwysau i ennill cymwysterau...

Why the project is needed?

Ym mis Ebrill 2020, mae’r gyfradd diweithdra ymysg pobl ifanc yng Nghymru yn 10.8%

How did we help?

Fe wnaethom ddarparu 1538 o wersi i bobl ifanc ar ein prosiect Hyfforddeiaeth

What are the results?

Aeth dros 30 o ddysgwyr ymlaen i’n rhaglen Lefel 1

Strwythur y cwrs Ymgysylltu â Hyfforddeiaethau yw’r cydbwysedd perffaith rhwng dysgu yn yr ystafell ddosbarth a gweithgareddau ymarferol.

Mae ein cwrs Ymgysylltu â Hyfforddeiaethau yn rhoi’r cyngor, y technegau a’r profiad i bobl ifanc ddod yn barod am waith neu symud ymlaen i addysg bellach.

Rydyn ni'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau meddal mewn amgylchedd hyblyg i helpu i ddatgloi potensial pob myfyriwr a pheidio â rhoi unrhyw bwysau ar ennill cymwysterau.

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda phob unigolyn ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer lleoliadau seiliedig ar waith yn y diwydiant chwaraeon a hamdden egnïol.

Ar ôl cwblhau cwrs ymgysylltu â hyfforddeiaeth, gall myfyrwyr symud ymlaen i'r cwrs Hyfforddeiaeth Lefel 1.

Wrth gymryd rhan yn y cwrs, bydd myfyrwyr yn cael £30 yr wythnos yn ogystal ag unrhyw gostau teithio.

CAERDYDD - HOUSE O SPORT CLWB PÊL-DROED DINAS CAERDYDD (CF11 8AW)

Hyd: 12 - 26 wythnos (Cofrestru gydol y flwyddyn)

Dull astudio: 3 diwrnod yr wythnos (Llun, Maw, Mer)

Gofynion Mynediad: Dim

Cymhwyster: Sgiliau Hanfodol – Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu – Cymhwyso Rhif Cymorth Cyntaf

Sut mae ymuno? Gwneir y cyfeiriadau drwy Gyrfa Cymru neu llenwch y ffurflen isod

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Ymgysylltu â Hyfforddeiaethau

Express your interest today!

Future Pathways Registration Form

Participant Details and InformationParent/Guardian Details
Other Details

Consent Information


Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan