Junior Kicks

Cynhelir ein sesiynau Junior Kicks drwy gydol yr wythnos ar draws de Cymru...

Mae sesiynau Kicks Prif Gynghrair Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd yn rhoi mynediad i bobl ifanc rhwng 11-13 oed i sesiynau pêl-droed am ddim mewn amgylchedd diogel.

Ymunwch â’n hyfforddwyr proffesiynol i gael gemau pêl-droed hwyliog mewn grwpiau llai, dan reolaeth, sy’n cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am sut bydd dychwelyd yn raddol i hyfforddiant pêl-droed yn edrych, ewch i wefan Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Cliciwch yma i weld Cwestiynau Cyffredin am Kicks neu dewiswch sesiwn yn eich ardal chi a chofrestru eich diddordeb i fod yn bresennol isod.

3G Awyr Agored Trelái - Caerau: Dydd Llun 5-6pm

3G Gerddi’r Grange - Grangetown: Dydd Mercher 5-6pm

Canolfan Chwaraeon Colcot – Y Barri: Dydd Iau 5-6.30pm

3G Awyr Agored Canolfan Chwaraeon Glyn Ebwy - Glyn Ebwy: Dydd Gwener 5-6:30pm

3G Awyr Agored Canolfan Hamdden Sobell - Aberdâr: Dydd Gwener 5-6:30pm

3G Gerddi’r Grange - Grangetown: Dydd Gwener 5-6:30pm

Mae Kicks yn rhaglen allgymorth i bobl ifanc sy’n ceisio creu cymunedau mwy diogel a lleihau troseddu. Mae Kicks yn rhoi mynediad i bobl ifanc yn Ne Cymru at sesiynau pêl-droed am ddim, gweithgareddau ar-lein, a chyfleoedd ar gyfer datblygiad personol yn ogystal ag ymgysylltu â phobl ifanc drwy waith ieuenctid allgymorth.

Os ydych chi neu unrhyw un arall yn eich cartref wedi dangos symptomau COVID-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf, neu os ydych chi wedi dychwelyd yn ddiweddar o wlad lle mae angen i chi fod mewn cwarantin, peidiwch â threfnu na mynd i safle Kicks.

Sign up today!

Kicks Expression of Interest

Participants Details and InformationParent/Guardian Details
Other DetailsConsent InformationRydym yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan