Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn lansio Apêl ‘Boots for Bluebirds’

17 Mehefin 2022

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn galw ar bob cefnogwr i roi esgidiau pêl-droed i’r rheini sydd eu hangen yn ein cymunedau.

Mae llawer o blant a phobl ifanc yng nghymunedau Dinas Caerdydd yn methu fforddio esgidiau pêl-droed ac esgidiau addas i fanteisio ar gyfleoedd pêl-droed lleol.

Gyda’r argyfwng costau byw cynyddol yn gorfodi mwy o deuluoedd i dlodi, ni fydd mwy fyth o bobl yn gallu profi’r manteision iechyd a chymdeithasol sy’n gysylltiedig â phêl-droed.

Yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, rydyn ni’n frwd dros gynhwysiant a gwneud pêl-droed yn fwy hygyrch. Felly, rydyn ni’n galw ar gefnogwyr i roi esgidiau pêl-droed, esgidiau rhedeg a phadiau crimog i gefnogi’r rheini sydd ei angen fwyaf.

Rydyn ni’n chwilio am y canlynol mewn pob maint – plant ac oedolion:

  • Esgidiau pêl-droed
  • Esgidiau cae pob tywydd
  • Padiau crimog

Bydd unrhyw esgidiau a roddir yn cael eu dosbarthu drwy dîm y Sefydliad i’n hysgolion a grwpiau cymunedol partner, gan ddechrau gyda theuluoedd incwm isel a phobl ifanc sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig.

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.