Outlining our plans for Equality, Diversity and Inclusion

27 September 2021

Fel rhan o ymrwymiad parhaus Cardiff City FC Foundation i Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant rydym wedi datblygu Cynllun Gweithredu ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Rydyn ni’n cyhoeddi’r Cynllun er tryloywder ac atebolrwydd.

Mae ein cynllun yn amlinellu’r camau ar gyfer sicrhau y caiff Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant eu plannu yn niwylliant ein sefydliad a thrwy ein holl wasanaethau, a’u bod yn ystyriaeth allweddol ym mhob peth a wnawn.

Rydym yn falch o’r cynnydd rydym wedi’i wneud hyd yma, ond yn llwyr ddeall bod ffordd bell i fynd ar hyd ein taith.

Byddem yn croesawu sgyrsiau pellach gyda’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu, er mwyn cyflawni ac adeiladu ar y camau gweithredu a amlinellir yn y ddogfen hon.

Gallwch weld ein Cynllun Gweithredu ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yma.

The site uses cookies to enable functionality and provide site usage data. Details can be found in our Privacy Policy. Continuing to use this site implicitly accepts this usage of cookies.